Thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

21.7°

/

23°

Độ ẩm tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

93.2%

Tầm nhìn tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

22.5°

Tia UV tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
UV

3.38

Nhiệt độ Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
22.1° / 24.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
21.2° / 23°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
22.6° / 23.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn
23.7° / 24.4°

Thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn theo giờ

1:00 pm

23.7° / 24.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.4° / 24.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 pm

23° / 24.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 pm

23.8° / 24.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 pm

23° / 24.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.1° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 pm

24° / 23.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.9° / 23.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.4° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

10:00 pm

22.4° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

11:00 pm

22.1° / 23.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

12:00 am

22.3° / 23.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

1:00 am

22.2° / 22°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

21° / 22.3°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

3:00 am

21.9° / 22.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.9° / 22.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

21° / 21.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.8° / 20.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

19.1° / 20.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

20° / 19.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

18.3° / 19.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

18.7° / 19.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 am

18.4° / 20°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

18.5° / 19.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

18.8° / 19.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.8° / 19.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.2° / 19.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 pm

18.6° / 19°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18.5° / 18.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 pm

18.5° / 18.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

18° / 18.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

18.2° / 18.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

18.8° / 18.6°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

17.5° / 18.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

17.6° / 18.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

17.3° / 17.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

17.7° / 17.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

17.2° / 17.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

17.3° / 17.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

16.8° / 17.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

16.4° / 16.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

16° / 16°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

16.7° / 16.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

16.2° / 16.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

16.3° / 16.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

16° / 16.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

16.7° / 16.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

16.2° / 17.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.08 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.06 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

367.67

NH3

2.01

NO

1.06

NO2

1.74

O3

76.73

PM10

22.6

PM2.5

16.95

SO2

1.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Thịnh