Thời tiết Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

21.5°

/

24.8°

Độ ẩm tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

92.8%

Tầm nhìn tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

22.4°

Tia UV tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
UV

1.87

Nhiệt độ Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
23.9° / 25.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
22° / 23.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
22° / 23.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn
23.4° / 24.6°

Thời tiết Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn theo giờ

3:00 pm

24.6° / 24.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 pm

24.8° / 24.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.4° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.3° / 24.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.4° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.4° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.4° / 23.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.6° / 23.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.6° / 23.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.3° / 23.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.6° / 22.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

22° / 22.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.6° / 22.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.7° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.6° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

19.9° / 20.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

19.2° / 19.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

18.7° / 19.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

9:00 am

18.4° / 18°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

18.9° / 18°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

18.2° / 18°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

18.1° / 19°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 pm

18.4° / 18.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.3° / 19°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.6° / 18.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

18.6° / 18.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18.4° / 18.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 pm

18.2° / 18.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

17° / 18.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

17.7° / 18°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

17.1° / 18.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 pm

18° / 17.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

17.5° / 17.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

17.2° / 17.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

17.1° / 18°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

16.2° / 17.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

16.9° / 17.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

16.6° / 16°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

16.2° / 16.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

16.2° / 16.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

7:00 am

16.2° / 16.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

16° / 16.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

16.8° / 16.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 am

16.5° / 16.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

16° / 16.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 pm

17° / 17.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

17.2° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

17.3° / 17.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.95 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

358.05

NH3

1.88

NO

0.55

NO2

1.82

O3

81.42

PM10

20.68

PM2.5

16.5

SO2

1.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Bằng Lũng