Dự báo thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59%
 • Lượng mưa
  2.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.4%
 • Lượng mưa
  4.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.4°/17°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.7°/18.5°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.1°/17.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96%
 • Lượng mưa
  8.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.8°/17.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.9°/17.2°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 3 ngày tới

Lượng mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn 3 ngày tới

Thời tiết Xã Yên Thịnh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Thịnh