Thời tiết Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

96%

T6 23/02
Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.48

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

96%

T7 24/02
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.62

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.74

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.97 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Yên Thịnh - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Thời tiết Xã Yên Thịnh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Yên Thịnh