Thời tiết Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn

mây cụm

24.7°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

22.6°

/

29.8°

Độ ẩm tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

98%

Tầm nhìn tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

24.6°

Tia UV tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
UV

0

Nhiệt độ Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
26.9° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
22.7° / 24.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
24° / 25.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn
29.9° / 33.1°

Thời tiết Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn theo giờ

2:00 am

24.8° / 25.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.7° / 25.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.1° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

6:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

8:00 am

26.6° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.2° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.5° / 30.3°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.4° / 31.9°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.3° / 31.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.5° / 31.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.5° / 31.3°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.5° / 32.2°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

29.6° / 33.9°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

5:00 pm

29.3° / 33.5°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

6:00 pm

27.1° / 29.1°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

7:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.8° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.6° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.4° / 24.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

23.3° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.1° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

23.8° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23.4° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.5° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.4° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24.5° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.7° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

26.5° / 27.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.8° / 32.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.7° / 36.8°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.3° / 36.8°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

3:00 pm

30.6° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

4:00 pm

29.7° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

5:00 pm

29.7° / 34.4°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

6:00 pm

28° / 30.5°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

7:00 pm

25.9° / 26.8°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

10:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

22° / 23.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

22° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.2° / 23.7°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.1° / 24.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Bản Thi - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

594.24

NH3

0.93

NO

0

NO2

1.9

O3

35.39

PM10

23.5

PM2.5

22.85

SO2

1.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bản Thi