Thời tiết Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn

mây cụm

24.7°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

22.9°

/

29.5°

Độ ẩm tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

97.5%

Tầm nhìn tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

24.6°

Tia UV tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
UV

0

Nhiệt độ Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
26.5° / 31.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
22.1° / 24.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
24.5° / 25.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn
29.3° / 33°

Thời tiết Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn theo giờ

3:00 am

24.2° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

4:00 am

24.2° / 25.1°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

5:00 am

24.3° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

6:00 am

24.8° / 25.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 am

26.9° / 27.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.1° / 30.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.9° / 31.7°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.5° / 31.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.1° / 31.7°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29° / 31.5°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.3° / 32.8°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

4:00 pm

29.7° / 33.6°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

5:00 pm

29.9° / 33.4°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

6:00 pm

27.9° / 29.1°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

7:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24° / 25.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.3° / 25.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.1° / 24.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.2° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

1:00 am

23.1° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.9° / 24.3°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.3° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.9° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

24° / 24.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

25.9° / 27°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

27° / 27.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.2° / 36.4°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.1° / 36.6°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

3:00 pm

30.9° / 34.5°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

4:00 pm

30° / 34.8°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

5:00 pm

29.3° / 34.9°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 30.1°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

7:00 pm

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

10:00 pm

25° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

22.7° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

7:00 am

22.3° / 23.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.9° / 23°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 pm

23.4° / 24.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.6° / 24.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.25 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Bằng Phúc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

581.59

NH3

1.18

NO

0

NO2

1.85

O3

28.95

PM10

21.63

PM2.5

21.29

SO2

1.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bằng Phúc