Thời tiết Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn

mưa nhẹ

23.6°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

22°

/

30.6°

Độ ẩm tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

97.1%

Tầm nhìn tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
Gió

0.16 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
UV

0

Nhiệt độ Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
27.6° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
22.8° / 23.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
24.1° / 25.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn
28.1° / 32.5°

Thời tiết Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn theo giờ

1:00 am

23.2° / 24.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

2:00 am

23° / 24.4°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

3:00 am

23.8° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

4:00 am

23.4° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.4° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.3° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

7:00 am

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

8:00 am

27° / 28°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

9:00 am

27.6° / 30.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.4° / 31.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

28° / 31.4°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.5° / 32.9°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31° / 35.4°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.8° / 35.4°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.2° / 35.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.5° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.9° / 32.7°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

6:00 pm

27° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

7:00 pm

25.6° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.6° / 24.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.5° / 23.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

22.1° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 22.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 am

22.9° / 22.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.8° / 22.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22.5° / 22.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.6° / 22.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

22.9° / 22.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.3° / 23.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.8° / 23.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.2° / 24.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 am

25° / 26.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 pm

26.5° / 27°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 pm

27.3° / 27.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 pm

28° / 27.5°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.4° / 28°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.9° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.7° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

6:00 pm

26° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 pm

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

8:00 pm

24.8° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

9:00 pm

24° / 25.8°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.6° / 25.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Đồng Lạc - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

627.62

NH3

0.76

NO

0

NO2

2.27

O3

54.24

PM10

31.11

PM2.5

29.92

SO2

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đồng Lạc