Thời tiết Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn

mây cụm

23.6°

mây cụm

Cảm giác như 23°
Nhiệt độ tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
Thấp/Cao

21.9°

/

28°

Độ ẩm tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
Độ ẩm

97.2%

Tầm nhìn tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
Gió

0.79 km/h

Điểm ngưng tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
Điểm ngưng

22.4°

Tia UV tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
UV

0

Nhiệt độ Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
25° / 26.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
21.7° / 23.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
22.7° / 23.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn
23.7° / 24.6°

Thời tiết Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn theo giờ

8:00 pm

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.8° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

10:00 pm

22.2° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

11:00 pm

22.2° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

12:00 am

22.4° / 23.8°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

1:00 am

22.6° / 23.4°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

2:00 am

22.5° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

22.5° / 23.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

22.6° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

22.6° / 23.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

22.7° / 23.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.7° / 23.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 am

24° / 23.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.5° / 24.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.4° / 24.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

23.5° / 24.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

1:00 pm

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

23.8° / 24.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23.1° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 pm

24.5° / 25.4°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 pm

23.2° / 24.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.2° / 23°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22° / 23.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 pm

22.7° / 23.2°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.5° / 23.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.2° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

22.2° / 23.3°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.7° / 22.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

2:00 am

22.7° / 22.7°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

21.1° / 22.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.7° / 22.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.8° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.7° / 21.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.5° / 21.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.9° / 21°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

19.7° / 21°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

10:00 am

19.5° / 19.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

11:00 am

19.3° / 19.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

19.9° / 19.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 pm

19.4° / 20°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 pm

18.1° / 19.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 pm

18.2° / 19.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 pm

18.1° / 18.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

18.3° / 18°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

18.2° / 18.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

7:00 pm

17.4° / 18.4°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.12 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

20°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

pressure
Áp suất

1019 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.31 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn những ngày tới

Chất lượng không khí

Rất kém

Rất có hại cho sức khỏe. Cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. Đa số mọi người đều bị ảnh hưởng.

CO

668.57

NH3

3.49

NO

0

NO2

7.57

O3

68.95

PM10

93.65

PM2.5

81.96

SO2

4.91

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Ngọc Phái