Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh

mây cụm

30.9°

mây cụm

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

19.5°

/

30.6°

Độ ẩm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

49.2%

Tầm nhìn tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

18.6°

Tia UV tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
UV

3.21

Nhiệt độ Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
28.9° / 31°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
21.3° / 23.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
21.8° / 22.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh
27.7° / 28.6°

Thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh theo giờ

2:00 pm

30.3° / 31.8°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

3:00 pm

30.7° / 31.2°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

4:00 pm

30.6° / 31.1°

weather

dewpoint 50 %

mây cụm

5:00 pm

29.1° / 30.9°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

6:00 pm

27.2° / 28.4°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

7:00 pm

25° / 25.4°

weather

dewpoint 79 %

mây rải rác

8:00 pm

22.9° / 22.9°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

22.1° / 23.8°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

10:00 pm

22.6° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

11:00 pm

22.8° / 23°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

12:00 am

22.2° / 23.6°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.1° / 23.1°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

2:00 am

22.2° / 23.1°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

3:00 am

22.3° / 23.1°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

4:00 am

22.5° / 22.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

21.5° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

21° / 23°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 am

21.4° / 22.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

21° / 22.2°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

9:00 am

23.4° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 am

23.9° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

11:00 am

24° / 23.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

22.5° / 23.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

22.3° / 23°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

2:00 pm

21.3° / 22.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

3:00 pm

21.8° / 22.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

4:00 pm

20.3° / 21.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

21° / 20.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 pm

20.8° / 20°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

7:00 pm

20° / 21°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 pm

19.6° / 20.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

20° / 20.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 pm

19.7° / 20.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

11:00 pm

19.5° / 20°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 am

19.8° / 19.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

19.3° / 19.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

19.1° / 19.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

19.5° / 19.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

19.1° / 19°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

18.1° / 19.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

18.1° / 19.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

18° / 19.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

8:00 am

19.9° / 19.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 am

20° / 19.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 am

19.7° / 20.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

11:00 am

20.7° / 20.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 pm

20.6° / 20.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 pm

19.2° / 20°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.79 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

474.28

NH3

2.07

NO

1.01

NO2

1.89

O3

67.93

PM10

34.75

PM2.5

29.26

SO2

1.22

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Minh