Thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh

mưa nhẹ

22.7°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

21.4°

/

36.9°

Độ ẩm tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

86.6%

Tầm nhìn tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

19.8°

Tia UV tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
UV

0

Nhiệt độ Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
32.8° / 36.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
22.4° / 25°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
22.4° / 22.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh
33.6° / 36.2°

Thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh theo giờ

2:00 am

22.7° / 22.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

3:00 am

22.4° / 22.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.5° / 22.7°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.1° / 22.1°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

6:00 am

22.1° / 22.4°

weather

dewpoint 88 %

mây thưa

7:00 am

24.9° / 24.2°

weather

dewpoint 79 %

bầu trời quang đãng

8:00 am

27.5° / 28.8°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.8° / 30.6°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.3° / 33.7°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

11:00 am

33.7° / 36.5°

weather

dewpoint 50 %

mây thưa

12:00 pm

34.7° / 37.7°

weather

dewpoint 45 %

mây thưa

1:00 pm

35.1° / 38.6°

weather

dewpoint 41 %

mây thưa

2:00 pm

36.1° / 38.1°

weather

dewpoint 38 %

mây thưa

3:00 pm

36° / 38.6°

weather

dewpoint 40 %

mây thưa

4:00 pm

34° / 38°

weather

dewpoint 44 %

mây thưa

5:00 pm

33.4° / 36.7°

weather

dewpoint 48 %

mây thưa

6:00 pm

30.6° / 33.3°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.2° / 31°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

8:00 pm

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mây thưa

10:00 pm

25.3° / 25.7°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

11:00 pm

23.5° / 24.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.5° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

1:00 am

22.7° / 23°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

22.6° / 22.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

3:00 am

23° / 22.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

22.4° / 22.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

5:00 am

22.1° / 23.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

22° / 23.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 am

22.2° / 23.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 am

22.6° / 23.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

23° / 24.6°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

10:00 am

23° / 24.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

23.3° / 24.3°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

12:00 pm

24° / 25.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 pm

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.7° / 33.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 34.2°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.4° / 34.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

31° / 33.8°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

6:00 pm

28.6° / 30.2°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

7:00 pm

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 pm

25.7° / 26°

weather

dewpoint 88 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 26.3°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

10:00 pm

25.6° / 26.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.9° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

23°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/34°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/37°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.34 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

621.84

NH3

1.52

NO

0

NO2

2.56

O3

25.03

PM10

22.39

PM2.5

21.2

SO2

1.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Hồ