Dự báo thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

18°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

20°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

100%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

13°/11°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

12°/12°

temperature
Sáng/tối

10°/12°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/10°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

9°/9°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 10 ngày tới

Thời tiết Xã Đông Minh

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.49 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

3.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Minh