Thời tiết Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

22.3°

/

30.7°

Độ ẩm tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

98.9%

Tầm nhìn tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

24.7°

Tia UV tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
UV

0

Nhiệt độ Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
23.5° / 25.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
24.9° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
23.6° / 24.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh
28.5° / 33°

Thời tiết Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh theo giờ

11:00 pm

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

12:00 am

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

1:00 am

25° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 26.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.5° / 25.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.3° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

8:00 am

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

9:00 am

27.1° / 32.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

10:00 am

28.4° / 34°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

11:00 am

29.2° / 35°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

12:00 pm

29.8° / 36.6°

weather

dewpoint 85 %

mưa vừa

1:00 pm

29.6° / 36.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

2:00 pm

30° / 36.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

3:00 pm

28.7° / 34.1°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

4:00 pm

28.4° / 33.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

5:00 pm

27.1° / 31.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa vừa

6:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

7:00 pm

25° / 25.5°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

9:00 pm

24.2° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

10:00 pm

24.5° / 25°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 25.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

23° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.2° / 24.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

4:00 am

23.1° / 24.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

5:00 am

23.8° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

6:00 am

23° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

7:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

8:00 am

23.8° / 24.6°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 am

23.2° / 24.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.7° / 25.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 am

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

12:00 pm

24.1° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24.5° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 pm

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 pm

25° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.4° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.8° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.6° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.9° / 23.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

22.4° / 23.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Lao Và Chải - Huyện Yên Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

520.71

NH3

0.68

NO

0.31

NO2

4.73

O3

9.05

PM10

14.07

PM2.5

13.52

SO2

1.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lao Và Chải