Dự báo thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

37°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

39°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/33°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

39°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/35°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

39°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

26°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

38°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

999 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 30 ngày tới


Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 30 ngày tới

Thời tiết Xã Đông Minh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

2.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Minh