Thời tiết Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh

mây rải rác

23.9°

mây rải rác

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
Thấp/Cao

22.3°

/

36.6°

Độ ẩm tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
Độ ẩm

99.5%

Tầm nhìn tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
Gió

0.36 km/h

Điểm ngưng tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
Điểm ngưng

23.2°

Tia UV tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
UV

0

Nhiệt độ Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
29.1° / 33.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
24.2° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
24.8° / 25.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh
34.7° / 38°

Thời tiết Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh theo giờ

3:00 am

23.6° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

23.1° / 24°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

5:00 am

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 98 %

mây cụm

6:00 am

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

7:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

8:00 am

26.7° / 27.5°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

9:00 am

26.7° / 26.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 am

27° / 29.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

30.4° / 33.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.9° / 36.4°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 38°

weather

dewpoint 43 %

mây đen u ám

2:00 pm

36.9° / 38°

weather

dewpoint 39 %

mây cụm

3:00 pm

36.6° / 38.2°

weather

dewpoint 35 %

mây cụm

4:00 pm

36.6° / 38.1°

weather

dewpoint 38 %

mây cụm

5:00 pm

34.2° / 37.6°

weather

dewpoint 45 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.6° / 34.5°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

7:00 pm

28.7° / 30.5°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

8:00 pm

27.2° / 27.8°

weather

dewpoint 75 %

mây thưa

9:00 pm

27.2° / 30°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 pm

26° / 26.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

11:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

12:00 am

25.4° / 25.5°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.7° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

2:00 am

24.2° / 25.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

23.8° / 24°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.2° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 24.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.8° / 24°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

7:00 am

25.4° / 26.8°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

8:00 am

27.7° / 30.7°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

9:00 am

29.1° / 32.4°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

10:00 am

32.4° / 35.5°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

11:00 am

34.6° / 37.5°

weather

dewpoint 47 %

mây rải rác

12:00 pm

36.2° / 38°

weather

dewpoint 40 %

mây rải rác

1:00 pm

37.6° / 38.5°

weather

dewpoint 34 %

mây rải rác

2:00 pm

36.1° / 38.5°

weather

dewpoint 35 %

mây thưa

3:00 pm

35.2° / 37°

weather

dewpoint 37 %

mây thưa

4:00 pm

32.1° / 35.7°

weather

dewpoint 54 %

mưa vừa

5:00 pm

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa cường độ nặng

6:00 pm

23° / 24.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.3° / 23.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23.1° / 23.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.1° / 23.9°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

10:00 pm

22.6° / 23.4°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

11:00 pm

22.8° / 22.1°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

12:00 am

22° / 22.9°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

1:00 am

21° / 22.9°

weather

dewpoint 95 %

mây rải rác

2:00 am

21.1° / 22.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/34°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

21°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Long - Huyện Yên Minh những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

727.95

NH3

13.93

NO

0

NO2

11.13

O3

26.46

PM10

31.94

PM2.5

27.03

SO2

3.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Ngọc Long