Dự báo thời tiết Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  80.3%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa cường độ nặng
34°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Lượng mưa
  15.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.7%
 • Lượng mưa
  1.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.6%
 • Lượng mưa
  6.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Minh - Huyện Yên Minh 5 ngày tới

Thời tiết Xã Đông Minh

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.34 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đông Minh