Dự báo thời tiết Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

17°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

11°/9°

temperature
Sáng/tối

12°/10°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

11°/11°

temperature
Sáng/tối

9°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

13°/9°

temperature
Sáng/tối

12°/11°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

9°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/8°

Áp suất

1026 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

Lượng mưa Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn 10 ngày tới

Thời tiết Xã Ngọc Phái

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Ngọc Phái