Dự báo thời tiết Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/24.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.7%
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/22.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.8%
 • Lượng mưa
  4.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.7°/17.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/18.3°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 17°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.3°/17.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  7.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16°/17.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.4°/17.6°
 • pressure
  Áp suất
  1019 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17°/18.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70.2%
 • Lượng mưa
  4.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.2°/17.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.3°/18.9°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  1.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.1°/18.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.8%
 • Lượng mưa
  3.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.1°/18°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.2°/17.5°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  0.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Bằng Lũng

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Bằng Lũng