Thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An

mây cụm

24.6°

mây cụm

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
Thấp/Cao

23.5°

/

36.9°

Độ ẩm tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
Độ ẩm

96%

Tầm nhìn tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
Điểm ngưng

23.1°

Tia UV tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
UV

0

Nhiệt độ Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
29.7° / 34.1°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
25° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
24° / 25.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An
34.5° / 37°

Thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An theo giờ

4:00 am

24.7° / 25.5°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

6:00 am

24.2° / 25.4°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

7:00 am

24.8° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

8:00 am

25° / 26.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

9:00 am

26.6° / 26.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 30.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

30.8° / 34.5°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 36.6°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

34.9° / 37.4°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.1° / 38.3°

weather

dewpoint 44 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.1° / 38.9°

weather

dewpoint 40 %

mây đen u ám

4:00 pm

36° / 38.5°

weather

dewpoint 39 %

mây đen u ám

5:00 pm

34.4° / 37.4°

weather

dewpoint 46 %

mây đen u ám

6:00 pm

31.8° / 34°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.9° / 32.9°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.2° / 31.3°

weather

dewpoint 73 %

mây thưa

9:00 pm

27.2° / 31°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

11:00 pm

27° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

12:00 am

25.5° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

1:00 am

25.3° / 26.4°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

2:00 am

24.2° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

4:00 am

23.1° / 24.5°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

5:00 am

23.7° / 24.6°

weather

dewpoint 96 %

mây rải rác

6:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

7:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 am

28° / 30.2°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 am

30.6° / 34°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

10:00 am

32.9° / 36.2°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

11:00 am

34.4° / 37.3°

weather

dewpoint 48 %

mây rải rác

12:00 pm

35.8° / 38.4°

weather

dewpoint 41 %

mây rải rác

1:00 pm

37.5° / 39.2°

weather

dewpoint 35 %

mây rải rác

2:00 pm

38° / 39°

weather

dewpoint 34 %

bầu trời quang đãng

3:00 pm

37.8° / 38°

weather

dewpoint 35 %

mây thưa

4:00 pm

36° / 38.1°

weather

dewpoint 41 %

bầu trời quang đãng

5:00 pm

33.1° / 36.5°

weather

dewpoint 47 %

mây thưa

6:00 pm

31.6° / 33.9°

weather

dewpoint 50 %

mưa nhẹ

7:00 pm

27.1° / 28.6°

weather

dewpoint 54 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.4° / 24.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

9:00 pm

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23.5° / 24.6°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

11:00 pm

23.4° / 25°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

12:00 am

23.3° / 24.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 24.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

23.4° / 23.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

3:00 am

22.8° / 23.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/34°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.98 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An những ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

654.32

NH3

1.72

NO

0

NO2

4.9

O3

39.12

PM10

55.12

PM2.5

47.93

SO2

3.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đức Xuân