Thời tiết Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An

mây rải rác

22.3°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
Nhiệt độ tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
Thấp/Cao

20.9°

/

29.1°

Độ ẩm tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
Độ ẩm

98.4%

Tầm nhìn tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
Gió

1.09 km/h

Điểm ngưng tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
Điểm ngưng

21.2°

Tia UV tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
UV

0

Nhiệt độ Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
27.5° / 30°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
21.5° / 22.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
22.2° / 22.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An
24.7° / 24.7°

Thời tiết Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An theo giờ

11:00 pm

22° / 22.7°

weather

dewpoint 98 %

mây rải rác

12:00 am

22.8° / 22.2°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

1:00 am

22.1° / 22.9°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

2:00 am

21.4° / 22.3°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

3:00 am

21.2° / 22.5°

weather

dewpoint 99 %

mây rải rác

4:00 am

22.8° / 22°

weather

dewpoint 96 %

mây cụm

5:00 am

22.6° / 23.3°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

6:00 am

22.1° / 23.7°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

22.1° / 23.3°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

23.7° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

25° / 24.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

12:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

1:00 pm

24.8° / 25.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

2:00 pm

25.1° / 25.8°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 pm

25° / 25.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

25.3° / 27°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.6° / 23°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

7:00 pm

23.1° / 24.1°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 pm

23° / 23.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

22.5° / 24°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22.1° / 22.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.1° / 22.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

21.9° / 21.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

20° / 20.2°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

20.7° / 21°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

3:00 am

19.4° / 19.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

18° / 18.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 am

18° / 18.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

17.3° / 17.4°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

17.5° / 17.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

17.7° / 17°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

17.4° / 17.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

17.2° / 17.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

17.6° / 17.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

17.9° / 18°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

18° / 18.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

2:00 pm

17.7° / 17.4°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

17° / 17.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

4:00 pm

17.4° / 17.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

5:00 pm

16° / 16.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

6:00 pm

17° / 16.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 pm

16.3° / 16.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

16.1° / 16.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 pm

15° / 15°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

15.2° / 16°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1013 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.62 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An những ngày tới

Lượng mưa Xã Quang Trọng - Huyện Thạch An những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

527.68

NH3

2.1

NO

0

NO2

6.1

O3

63.13

PM10

63.89

PM2.5

53.61

SO2

2.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Quang Trọng