Thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An theo giờ

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.55

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.99

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.6

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.07

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

78%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.76

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.03

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.75

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.11

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

94%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

8.142 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.89

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An trong 12h tới

Thời tiết Xã Đức Xuân

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

10°

/

16°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/h

Điểm ngưng

UV

6.55

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đức Xuân