Dự báo thời tiết Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  68.4%
 • Lượng mưa
  2.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/34.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.1%
 • Lượng mưa
  3.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  18.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/26.3°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  21.16 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.1%
 • Lượng mưa
  1.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Xuân - Huyện Thạch An 5 ngày tới

Thời tiết Xã Đức Xuân

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đức Xuân