Thời tiết Xã Đức Thông - Huyện Thạch An

mây cụm

25.2°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
Thấp/Cao

22.5°

/

27.5°

Độ ẩm tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
Độ ẩm

99.8%

Tầm nhìn tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
Tầm nhìn

7.557 km

Gió tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
Điểm ngưng

24.3°

Tia UV tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
UV

0

Nhiệt độ Xã Đức Thông - Huyện Thạch An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
24° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
22.8° / 24.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
24.6° / 25.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Đức Thông - Huyện Thạch An
26.5° / 26.7°

Thời tiết Xã Đức Thông - Huyện Thạch An theo giờ

12:00 am

25.9° / 26.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

1:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 99 %

mây cụm

2:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 99 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 26.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 25.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

6:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 am

24.6° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

25.8° / 26.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

10:00 am

25.3° / 26.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa vừa

11:00 am

25.3° / 26.8°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.4° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.7° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27° / 30.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 pm

27° / 30.8°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.9° / 26.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.9° / 25.1°

weather

dewpoint 97 %

mưa vừa

9:00 pm

23.9° / 24.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa cường độ nặng

10:00 pm

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

23.4° / 24.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

1:00 am

23.1° / 23.5°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

2:00 am

22.3° / 23.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

3:00 am

22.9° / 23.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

4:00 am

22.6° / 23.9°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

5:00 am

22.8° / 23.6°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 am

23.3° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

23.5° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

8:00 am

25° / 24.7°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24.3° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.3° / 31.9°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.3° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

12:00 pm

27.4° / 31.4°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

1:00 pm

28.2° / 32.6°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.4° / 32.1°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.3° / 32.2°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.7° / 32.9°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.5° / 31.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25.4° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.1° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 pm

23.8° / 24.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

23.2° / 24.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

10:00 pm

23.5° / 24.6°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.6° / 24.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Đức Thông - Huyện Thạch An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.01 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.24 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/30°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Thông - Huyện Thạch An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đức Thông - Huyện Thạch An những ngày tới

Lượng mưa Xã Đức Thông - Huyện Thạch An những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

374.24

NH3

1.13

NO

0.41

NO2

4.33

O3

12.62

PM10

7.41

PM2.5

6.19

SO2

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Đức Thông