Thời tiết Xã Vân Trình - Huyện Thạch An

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
Thấp/Cao

19°

/

24.7°

Độ ẩm tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
Độ ẩm

80.7%

Tầm nhìn tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
Gió

2.32 km/h

Điểm ngưng tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
Điểm ngưng

21.3°

Tia UV tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
UV

5.59

Nhiệt độ Xã Vân Trình - Huyện Thạch An

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
23.6° / 25°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
19.4° / 21.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
23° / 22.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Vân Trình - Huyện Thạch An
23.9° / 24.1°

Thời tiết Xã Vân Trình - Huyện Thạch An theo giờ

1:00 pm

24.1° / 25.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

2:00 pm

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 pm

24.8° / 25.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 pm

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

5:00 pm

24.6° / 25.8°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

6:00 pm

23.4° / 24.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

7:00 pm

22.1° / 23.9°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 pm

22.1° / 23.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.4° / 22.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

21° / 21°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

20.8° / 21.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

19° / 20.2°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

19.1° / 19°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

19.4° / 20°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

18.6° / 18°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

18.2° / 18.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

17.3° / 17.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

17.8° / 17.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

17.7° / 17.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

17.2° / 17.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

17° / 17.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 am

18° / 17.3°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

17.5° / 17.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

17.8° / 17.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

1:00 pm

18° / 18.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 pm

18.3° / 18°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 pm

18.6° / 19°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 pm

18.7° / 18.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

17° / 17.5°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 pm

17.3° / 17.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

16.1° / 16.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

16.9° / 16.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

16° / 16.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

10:00 pm

15° / 16°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

11:00 pm

15.7° / 15.6°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

12:00 am

15.8° / 15.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 am

15.5° / 15.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

2:00 am

15.2° / 15.1°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

15° / 15.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

15.3° / 15.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

15.2° / 15.5°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

15.1° / 15.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

15.5° / 15.8°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 am

15.9° / 15.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

9:00 am

15.8° / 15.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 am

15.8° / 15.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 am

15.1° / 15.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 pm

15.1° / 15.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Xã Vân Trình - Huyện Thạch An những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.33 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

15°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

pressure
Áp suất

1020 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vân Trình - Huyện Thạch An trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Vân Trình - Huyện Thạch An những ngày tới

Lượng mưa Xã Vân Trình - Huyện Thạch An những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

554.39

NH3

1.24

NO

1.25

NO2

10.07

O3

24.1

PM10

16.52

PM2.5

14.44

SO2

3.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Vân Trình