Thời tiết Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
Thấp/Cao

22.6°

/

26.7°

Độ ẩm tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
Độ ẩm

88.3%

Tầm nhìn tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
Tầm nhìn

7 km

Gió tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
Điểm ngưng

23.3°

Tia UV tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
UV

2.33

Nhiệt độ Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
25° / 26.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
22.5° / 24.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
24.1° / 24.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh
25.4° / 26.5°

Thời tiết Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh theo giờ

2:00 pm

25.1° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 pm

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 pm

25.7° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 pm

26.3° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.4° / 26.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

7:00 pm

25.8° / 26.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

8:00 pm

24.9° / 25.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.1° / 25.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.8° / 24.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

23.8° / 24.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

12:00 am

24° / 24.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

23.2° / 24°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

23.8° / 24.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

23.6° / 24.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 23.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

6:00 am

23.6° / 23.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.8° / 23.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 am

23.7° / 23.9°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

23° / 23.1°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

23.5° / 24°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

23.9° / 24.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.9° / 24.7°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

1:00 pm

24.1° / 24.8°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

2:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

3:00 pm

23.5° / 24.8°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

22.7° / 23.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23° / 22.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

22.9° / 22.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.7° / 22.2°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

21.4° / 22.9°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

21.5° / 22.2°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

10:00 pm

22° / 21.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

11:00 pm

21.7° / 21.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

22° / 21.5°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

21.3° / 21.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

21.3° / 21.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.3° / 21.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.4° / 21.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

20° / 21.1°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.9° / 21°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.1° / 21.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

8:00 am

20.6° / 20.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

20.1° / 21.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 am

21.2° / 21°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 am

22.1° / 22.2°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 pm

22.7° / 23.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

23.5° / 23.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.71 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.92 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1017 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.6 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1015 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

848.72

NH3

13.27

NO

2.2

NO2

29.33

O3

141.82

PM10

95.56

PM2.5

70.9

SO2

36.72

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Đông Anh