Dự báo thời tiết Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 23/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.3%
 • Lượng mưa
  1.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.7°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 24/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 21°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.5%
 • Lượng mưa
  3.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.8°/20.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1018 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 25/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/24.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 26/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/21.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.5%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.5°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1016 hPa
 • wind
  Gió
  4.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 5 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Đông Anh

sương mờ

26°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Đông Anh