Dự báo thời tiết Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

19°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/13°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

12°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 10 ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh 10 ngày tới

Thời tiết Thị trấn Đông Anh

sương mờ

26°

sương mờ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị trấn Đông Anh