Thời tiết Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
Thấp/Cao

24°

/

29.3°

Độ ẩm tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
Độ ẩm

100.2%

Tầm nhìn tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
Tầm nhìn

8 km

Gió tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
Điểm ngưng

24.6°

Tia UV tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
UV

0.55

Nhiệt độ Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
24.2° / 26.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
23.2° / 25.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
24.9° / 25.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh
29.6° / 34.3°

Thời tiết Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh theo giờ

9:00 am

24.8° / 25.2°

weather

dewpoint 100 %

mưa nhẹ

10:00 am

24.5° / 25.4°

weather

dewpoint 97 %

mây cụm

11:00 am

25.7° / 26.3°

weather

dewpoint 95 %

mây cụm

12:00 pm

25° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

1:00 pm

26.8° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.7° / 33.1°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

28.2° / 32°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.7° / 35.8°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

5:00 pm

29.9° / 34.1°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

6:00 pm

27.2° / 30.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.5° / 27.9°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

8:00 pm

25.5° / 27°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

25.4° / 26°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

10:00 pm

25.4° / 27°

weather

dewpoint 93 %

bầu trời quang đãng

11:00 pm

24.1° / 25.6°

weather

dewpoint 91 %

bầu trời quang đãng

12:00 am

24.4° / 24.3°

weather

dewpoint 89 %

mây thưa

1:00 am

23.2° / 24.1°

weather

dewpoint 90 %

mây thưa

2:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 92 %

bầu trời quang đãng

3:00 am

23.7° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

4:00 am

23.5° / 25°

weather

dewpoint 92 %

mây rải rác

5:00 am

24.8° / 24°

weather

dewpoint 92 %

mây cụm

6:00 am

24.9° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

25.1° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

8:00 am

27.5° / 29.9°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 am

28.3° / 32.7°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

10:00 am

30.3° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

11:00 am

31.3° / 37.1°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

12:00 pm

33.5° / 39.8°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

1:00 pm

35.5° / 41.9°

weather

dewpoint 52 %

mây rải rác

2:00 pm

36° / 42.4°

weather

dewpoint 49 %

mây thưa

3:00 pm

36.4° / 42.3°

weather

dewpoint 49 %

mây rải rác

4:00 pm

35.6° / 41.3°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

5:00 pm

33.7° / 41°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.8° / 35.4°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.7° / 32.5°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

8:00 pm

28.1° / 31.1°

weather

dewpoint 78 %

bầu trời quang đãng

9:00 pm

27.9° / 30.2°

weather

dewpoint 78 %

mây rải rác

10:00 pm

27.8° / 29.3°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

11:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

12:00 am

25° / 26.9°

weather

dewpoint 84 %

mây thưa

1:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

2:00 am

26.6° / 26.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

4:00 am

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

5:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

6:00 am

25.7° / 26.2°

weather

dewpoint 93 %

mây cụm

7:00 am

28° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây rải rác

8:00 am

28.2° / 32.8°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.85 km/h
dewpoint
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/33°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/36°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/39°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.02 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/35°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/36°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh những ngày tới

Lượng mưa Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

1296.09

NH3

14.35

NO

3.86

NO2

39.29

O3

2.63

PM10

87.42

PM2.5

67.06

SO2

19.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Tiên Dương