Thời tiết Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh

sương mờ

26°

sương mờ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
Thấp/Cao

24°

/

27.7°

Độ ẩm tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
Độ ẩm

83.2%

Tầm nhìn tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
Tầm nhìn

5 km

Gió tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
Điểm ngưng

23.3°

Tia UV tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
UV

2.37

Nhiệt độ Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
26° / 26.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
23.5° / 25.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
24.1° / 24.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh
26.8° / 26.2°

Thời tiết Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh theo giờ

1:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

2:00 pm

26.3° / 26°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

3:00 pm

27.4° / 29.4°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

4:00 pm

27.7° / 30.8°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

5:00 pm

27.1° / 29.8°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

26.1° / 26.6°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

7:00 pm

25° / 26.1°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

8:00 pm

25.7° / 25.8°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 pm

25.6° / 25°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

10:00 pm

24.3° / 25.2°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

11:00 pm

24.4° / 25.7°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

1:00 am

24.3° / 25°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 24.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24.3°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

23.5° / 24.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

23.9° / 24°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.7°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 am

23.8° / 24.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

8:00 am

24° / 23.7°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 am

23.9° / 24.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

24.9° / 24.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

11:00 am

24.4° / 24.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

24.6° / 24°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 pm

24° / 24.1°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 pm

23.7° / 24.3°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

3:00 pm

23.4° / 23.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

23.1° / 23.6°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

23.2° / 24°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

6:00 pm

22.6° / 23°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

22.8° / 22.8°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

22.7° / 22.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

22.6° / 22.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

21.1° / 22.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

21.3° / 22.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

12:00 am

21.6° / 22.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 am

21.7° / 21.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

2:00 am

21.9° / 21.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

3:00 am

21.2° / 21.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

21.7° / 21.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 am

20.2° / 21.2°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

6:00 am

20.8° / 21.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

7:00 am

20.1° / 22°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 am

20.3° / 21°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 am

20.4° / 21.3°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

21.2° / 21.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 am

21° / 21.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 pm

21.9° / 21.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1012 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1018 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

pressure
Áp suất

1016 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh những ngày tới

Lượng mưa Xã Bắc Hồng - Huyện Đông Anh những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

935.2

NH3

13.27

NO

4.99

NO2

40.16

O3

86.85

PM10

75.61

PM2.5

53

SO2

39.68

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Bắc Hồng