Thời tiết Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh theo giờ

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

82%

T7 02/03
Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.21

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.71

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1020 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.88

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.36

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.83 km/h
Độ ẩm

83%

CN 03/03
Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.96

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.36

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.04

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.4

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Lũng Hồ - Huyện Yên Minh trong 12h tới

Thời tiết Xã Lũng Hồ

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 15°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

16°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

UV

0.54

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Lũng Hồ