Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

20°/7°

temperature
Sáng/tối

5°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

21°/9°

temperature
Sáng/tối

6°/17°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

8°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
1.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

11°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
2.62 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

11°/10°

temperature
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

bầu trời quang đãng

bầu trời quang đãng

Cảm giác như
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:40/17:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1024 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.79 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:40 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn