Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:51 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 5:52 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:35 am / 5:52 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:53 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:34 am / 5:54 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:54 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

18°/16°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:33 am / 5:55 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

13°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/12°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:55 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:56 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

13°/11°

temperature
Sáng/tối

11°/12°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:57 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

99%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:36/17:51

Thấp/Cao

19°

/

21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.14

Bình minh / Hoàng hôn

6:36 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn