Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:21 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:22 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:22 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:23 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:23 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:23 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:24 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:24 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:25 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:25 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:14

Thấp/Cao

19°

/

27°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

6.08

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn