Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/25.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  44.8%
 • Lượng mưa
  2.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  21.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  1.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa cường độ nặng
25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  24.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  0.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.495 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn