Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.4%
 • Lượng mưa
  1.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/32.7°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  3.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  8.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/27.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.3%
 • Lượng mưa
  4.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.2%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/34.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn