Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.6%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/19.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/20.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:37/17:51
T4 08/02
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/20.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81%
 • Lượng mưa
  5.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.8°/19.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/20.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.2%
 • Lượng mưa
  5.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.3°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:36/17:52
T6 10/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/25.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  72.5%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:35/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/25.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66%
 • Lượng mưa
  3.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/20.2°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:34/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:37/17:51

Thấp/Cao

19°

/

23°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:37 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn