Thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang theo giờ

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.38

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.08

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

84%

T7 01/04
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.54 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.04 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
0.24 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.97

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.73

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.84

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.06

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

94%

CN 02/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.149 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.583 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.403 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.454 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.43

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

19°

/

26°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

8.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn