Dự báo thời tiết Huyện Đồng Văn - Hà Giang 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:14 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:15 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:15 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:15 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/18°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:16 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:16 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:16 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:17 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:17 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:17 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:18 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:18 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:19 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:20 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:20 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:20 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:21 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đồng Văn - Hà Giang 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đồng Văn

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:14

Thấp/Cao

19°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.71 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đồng Văn