Thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

5.167 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.504 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.65 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

95%

T7 10/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.76

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.23 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

90%

CN 11/06
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.28 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.14

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mưa cường độ nặng

25°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:28/18:15

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.504 km

Gió

3.52 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:28 am
6:15 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập