Thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

89%

T2 20/05
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.89

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.52

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

92%

T3 21/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.105 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.498 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.25 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.622 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.033 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.37

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7.717 km

UV

3.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.828 km

UV

3.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

4.897 km

UV

5.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.19 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.65

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập