Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Lượng mưa
  2.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:27/18:14
T5 08/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.2%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:14
T6 09/06
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.6%
 • Lượng mưa
  3.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:28/18:15

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.56

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập