Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

36°

độ ẩm

Độ ẩm

39%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.86 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

8.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập