Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/39.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.5%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/36.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:03
T3 28/03
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  88%
 • Lượng mưa
  9.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.9°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T4 29/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:03
T5 30/03
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.2%
 • Lượng mưa
  5.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/36.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:03
T6 31/03
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36.3%
 • Lượng mưa
  0.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/35.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.69 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập