Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:45
T5 28/09
mưa cường độ nặng
23°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/24.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  54.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.9°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:45
T6 29/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/29.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.6%
 • Lượng mưa
  7.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/23.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:44
T7 30/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  20.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43
CN 01/10
mưa cường độ nặng
26°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  39.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:43

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:45

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.58

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập