Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

25°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.14 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập