Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.93 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập