Dự báo thời tiết Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:37 pm

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:36 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Gia Mập - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Gia Mập

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:42

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.29 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.97

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Gia Mập