Thời tiết Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

26.5°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.3°

/

31.8°

Độ ẩm tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

80.5%

Tầm nhìn tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23.8°

Tia UV tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
30° / 34°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
25° / 26.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 23.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu
28° / 29.4°

Thời tiết Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

7:00 pm

26.5° / 26.1°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

26° / 26.4°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

27° / 27.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 25.8°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

25° / 24.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.4° / 24.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.8° / 24.5°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23.1° / 24.2°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

27.5° / 29.1°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

29° / 32.1°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30° / 34.6°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.9° / 35.1°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 35.6°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 36.4°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.7° / 35.7°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 34.7°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 32°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.9° / 30.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.5° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.3° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.3° / 26.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.5° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

24.6° / 25.6°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.2°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

23.7° / 24.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26° / 27.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 30.5°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

27.2° / 29.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

31.9° / 34.9°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.4° / 36°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 35.6°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.5° / 34.2°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

29° / 33.9°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.6° / 32.1°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.7° / 29.4°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Suối Ồ - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

561.26

NH3

5.32

NO

0.51

NO2

13.74

O3

27.68

PM10

22.88

PM2.5

15.1

SO2

3.13

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Suối Ồ