Thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

26.2°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.1°

/

31.8°

Độ ẩm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

79.5%

Tầm nhìn tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

22.1°

Tia UV tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
30.9° / 34.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.5° / 25.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.7° / 23.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.8° / 27.9°

Thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

6:00 pm

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

7:00 pm

26.7° / 26.1°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

26.3° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 pm

26.8° / 27.3°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

10:00 pm

25° / 26.9°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

24.6° / 25.2°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.6° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.3° / 24.6°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.2° / 24.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.3° / 24.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

23.2° / 24.1°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25.7° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.1° / 27.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28.3° / 32.5°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.9° / 34.3°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.8° / 35.9°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.1° / 35.6°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 35.5°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.5° / 34.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.8° / 34.5°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.4° / 32.5°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 30.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 29.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.6° / 26.7°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.7° / 26.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

26° / 27.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.7° / 26.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.7° / 26.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

25.9° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

24.7° / 25.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.1°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 24.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 27.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 32.4°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

30.5° / 33.2°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.1° / 34.6°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 34.9°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.9° / 35.9°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.1° / 34.3°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

3:00 pm

30.8° / 34.3°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

4:00 pm

29.8° / 32.4°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

5:00 pm

27° / 29.2°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.73

NH3

5.03

NO

0

NO2

10.84

O3

40.14

PM10

18.99

PM2.5

11.97

SO2

2.57

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Lộc An