Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

26.7°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.2°

/

31.8°

Độ ẩm tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

80.9%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23.1°

Tia UV tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
31° / 34.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.9° / 26.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.8° / 24°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.5° / 29°

Thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

7:00 pm

26.7° / 26.2°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

27° / 26.9°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

26.2° / 27.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.6° / 26.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

24.5° / 25.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.9° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

24° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.5° / 24.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.6° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23.9° / 24.5°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

25° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

27.1° / 29.2°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

29.5° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.7° / 34.4°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.8° / 35.7°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 35.5°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.6° / 36.2°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.5° / 34.4°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.3° / 32.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.6° / 30.6°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.9° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

26° / 26.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

27° / 26.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.6°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

24.5° / 25.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24.4° / 25.6°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 24.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

23° / 24.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 25°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26.8° / 27.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 30.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

27.9° / 29.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

31.4° / 34.1°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.8° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 35°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.4° / 34.1°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.3° / 33.5°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.3° / 32.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.4° / 29.2°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Sau - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

560.86

NH3

5.32

NO

0.61

NO2

14.24

O3

27.28

PM10

23.58

PM2.5

15.5

SO2

3.53

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Sau