Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

26.7°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.1°

/

31.6°

Độ ẩm tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

80.9%

Tầm nhìn tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.28 km/h

Điểm ngưng tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23.5°

Tia UV tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
30.2° / 35°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.4° / 26.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.7° / 23.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.3° / 29.5°

Thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

7:00 pm

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

26.1° / 26.3°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

10:00 pm

26.7° / 27.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 25.7°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 24.7°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.1° / 25°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.1° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

23.3° / 24.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23.8° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mây cụm

7:00 am

25.9° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 am

29.5° / 32.4°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 34.9°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 35.6°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.5° / 35.8°

weather

dewpoint 60 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 36.7°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.4° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.8° / 34.6°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.3° / 32.9°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.3° / 30.6°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.1° / 26.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.4° / 26°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 26.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

25° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.1° / 26.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

24.8° / 25.4°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

4:00 am

24.1° / 25.8°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

5:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

6:00 am

23.4° / 24.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 25.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

8:00 am

26.3° / 27.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 30.5°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

27.1° / 29.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

11:00 am

31.5° / 34°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 35°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 35.4°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 34.9°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.1° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.7° / 32°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.6° / 29.6°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 26.3°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.37 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.94 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.11 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.89 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Nghinh Phong - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

560.86

NH3

5.62

NO

0.21

NO2

14.54

O3

27.58

PM10

22.88

PM2.5

14.5

SO2

3.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Nghinh Phong