Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

26.8°

mây cụm

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22°

/

31.5°

Độ ẩm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

79.1%

Tầm nhìn tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.17 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23°

Tia UV tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
30.1° / 34.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
23° / 25.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.4° / 23.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.4° / 27.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

6:00 pm

26.3° / 27°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

7:00 pm

26.1° / 26.2°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

8:00 pm

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 pm

26° / 27.8°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

10:00 pm

25.3° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

11:00 pm

24.1° / 25°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.6° / 25.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

25° / 25.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 24.1°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

23.8° / 24.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

23.7° / 24.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

23° / 24°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

23.2° / 24.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.5° / 27.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 am

28.1° / 32.5°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 34.5°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.9° / 35.9°

weather

dewpoint 58 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.5° / 35.6°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.5° / 35.2°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.5° / 34.3°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.3° / 34.5°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.9° / 32.3°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

27.7° / 30.7°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

27° / 29.8°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.5° / 27°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.9° / 26.8°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.4° / 26.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

25.6° / 25.2°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 26°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.6°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

24.6° / 25.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25° / 24.1°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

7:00 am

25.3° / 26.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

27.4° / 28°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29.9° / 33°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

30.4° / 34°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.8° / 34.5°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.5° / 34°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 35.5°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.4° / 34.2°

weather

dewpoint 56 %

mây cụm

3:00 pm

30.2° / 34.4°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

4:00 pm

29.7° / 32°

weather

dewpoint 67 %

mây cụm

5:00 pm

27.3° / 29.6°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

pressure
Áp suất

1011 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

460.93

NH3

4.43

NO

0

NO2

10.64

O3

40.14

PM10

18.49

PM2.5

12.27

SO2

2.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hồ Cốc