Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:12 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:12 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:12 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:13 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:13 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:13 pm

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:14 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:14 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:14 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:15 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:15 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:15 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:16 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:16 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:17 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:17 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:17 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:18 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/18:12

Thấp/Cao

22°

/

31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc