Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:46 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:45 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:44 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:43 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:42 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:41 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:40 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:39 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:38 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:37 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:36 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:35 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:34 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:34 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:33 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:32 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:31 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:30 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:30 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:46

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.25 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc