Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.8%
 • Lượng mưa
  2.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/30.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:45
T3 03/10
mây rải rác
31°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/33.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:44
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/33.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  50.3%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.2%
 • Lượng mưa
  10.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:45

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:45 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc