Dự báo thời tiết Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  73%
 • Lượng mưa
  2.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.2°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:33/17:50
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.3%
 • Lượng mưa
  5.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.7%
 • Lượng mưa
  4.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.8°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:51
T6 10/02
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  65.8%
 • Lượng mưa
  2.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/21.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:52
T7 11/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.8°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Yên Lạc - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Yên Lạc

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:33/17:50

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:33 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Yên Lạc